joranmarijsse   architecture   ...
Contact


joranmarijsse     architecture    
president rooseveltplein 17 / 31
B - 8500 Kortrijk           Belgium

architect  [at]  joranmarijsse.be
+32 498 729 166        fb   insta


Missie


Toekomstgericht bouwen vraagt doordachte, aanpasbare ontwerp-en materiaalkeuzes.
Het is een lopend en vraaggestuurd proces tussen gebruikers en bouwers van (non-) ruimten
met als doel harmonieuze samenlevingsvormen voor mens en natuur, klimaat en cultuur, ...
te creëren. Ze kunnen extra dimensies bieden door het ensemble van structuur en wisselende
invullingen op schaal van de gebruiker, de stad en het landschap doorheen de tijd. "


What you get

v    Toekomstgericht perspectief   ...
Toekomstbestendig

/ Bouwen voor de toekomst betekent het bouwen van architectuur die vriendelijk is voor mens en natuur. Aan de hand van een duurzaam totaalconcept dat begint bij bepaalde ontwerp- en materiaalkeuzes en de nodige ruimtelijke flexibiliteit en invullingen toelaat op korte en lange termijn.

Exclusief

/ Verschillende invalshoeken kunnen de perceptie kleuren tot een bijzonder plan. Inclusieve principes _ van levenslang wonen, integrale toegankelijkheid, functiewijzigingen ... _ bieden hierbij een extra dimensie om een project mee te laten groeien met hun gebruikers.


v    Gedetailleerde bevraging en advies   ...
Gedetailleerd advies

/ bij zoektocht naar een project -gebouw, -grond: ligging; haalbaarheidstudie; renovatiepotentieel; energie-audit; verkoop-huurmodellen; groei-, aanpassings- en toekomstmogelijkheden...

/ bij diverse thema's duurzaam bouwen: management, mobiliteit, water, landgebruik, materiaal en afval, energie, gezondheid en comfort, sociale waarde en innovatie...


v    Belevingsgericht ontwerp   ...
Top notch design

/ Het ontwerp is geen aanbreien van ideeën en verschillende ontwerpen. Architectuur en interieur worden van binnenuit, samen ontworpen om bewuste ruimtelijke ervaringen te creëeren. In één samenhangend ontwerp worden relaties versterkt uit: de bestaande context, het karakter en de gewenste leefpatronen van de toekomstige gebruikers…


v    Top notch opvolging en ontzorging   ...
3d

/ Ieder project wordt twee keer opgebouwd. Op basis van een slim driedimensionaal model (B.I.M. aka. Building Information Modeling) wordt het project een eerste keer volledig vormgegeven, gevisualiseerd, en technisch getest als generale repetitie voor de grand finale in uitvoering. Aansluitingen, bouwknopen zijn duidelijk vooraf aanbesteding en uitvoering wat de communicatie en uitwisseling van informatie met aannemers bevordert en fouten op de werf doen verminderen.

Conceptbewaking

/ Een nauwgezette werfopvolging en controle zorgt voor het behoud van het concept vanaf het begin tot de oplevering.What you don't get

x    Fast fashion  ...
Custom-made architecture & interiordesign

/ De context (of omgeving) in de breedste zin van het woord bepaalt mee de kwaliteiten en de mogelijkheden van ieder project. De site samen met de klant spelen een belangrijke rol waardoor er geen kant-en-klare architectuur dat gebonden is aan één bepaalde trend of tijdsgeest wordt geoffreerd. Net de zoektocht naar de gewenste leefpatronen, flexibiliteiten en kwaliteiten kan geen fast fashion zijn, maar een integer samenwerkingsproces om tot een project te komen dat respect uitdraagt voor het bestaande en dat een duurzame relatie met de toekomst wil aangaan.Bureau


joranmarijsse architecture is een architectenbureau voor toekomstgerichte architectuur & interieur. Ontstaan vanuit de interesse hoe mens- en natuurvriendelijke omgevingen een positieve invloed kunnen hebben op ons dagelijkse welbevinden, toegespitst op duurzaam en flexibel (ver-) bouwen. We hebben aandacht voor beleving, detaillering, materiaal- en ruimtegebruik vanuit het perspectief van de eindgebruikers. /


Nieuwbouw, renovatie, interieur, masterplanning, ontwerpend onderzoek, grafisch ontwerp... elke opdracht, groot of klein, wordt met de grootste zorg onthaald binnen een duurzaam concept. Een blik op de toekomst is hierbij noodzakelijk. /


Voor een goed inlevingsvermogen doen we eerst een diepgaand onderzoek naar het wensenprogramma, het ruimtegebruik, de leefpatronen en ervaringen, de naburige omgeving, de socio-culturele context, het budget, de techniciteit, de look & feel,... /


Aan de hand van scenario's kunnen we samen een gedeelde visie ontwikkelen, het bestaande verbeteren of nieuwe strategieën ontwerpen. Telkens proberen we creatief om te gaan met beschikbare budgetten en mogelijkheden om zo het maximale uit elk project te halen. We wegen verschillende materialen af, bedenken mogelijke faseringen en bespreken al in een vroeg stadium de verschillende uitvoeringsmogelijkheden. /


Tijdens het ontwerpproces wordt planmatig en met behulp van enkele krachtige visualisaties een masterplan ontwikkeld. Dit masterplan maakt het mogelijk om steeds het project van kortbij op te volgen en bij te sturen. Hierdoor bieden we meer dan een antwoord op een feitelijk (en tijdelijk?) programma en vermijden we ook half werk, lock-in situaties en dubbele kosten achteraf. /


Hoe goed een ruimte is afgestemd op de behoeftes van mensen, beïnvloedt daarmee de kwaliteit van het verblijf en functioneren in een ruimte. Daarom gebeurt het ontwerp van binnenuit. Aan de hand van de ervaringen van de eindgebruikers, geven we de ruimtes hun functionaliteit en architecturale kwaliteit. Volgens het inclusie-principe willen we een verrassende beleving mogelijk maken voor iedereen. /


De vorm ambiëert telkens een eenvoud en flexibiliteit ten behoeve van een duurzaam materiaal- en ruimtegebruik. Dit wordt afgetoetst met de verschillende gebruiksscenario's doorheen de beoogde levensduur van het gebouw en haar omgeving. Het circulair proces van ‘onderzoek - scenario – masterplan – ontwerp’ is hierbij en creatief en beschouwend. /


Onze opdrachtgevers en hun omgeving hebben een uniek karakter en krijgen een gepersonaliseerd perspectief. Alle facetten worden gesublimeerd met nieuwe insteken van de projectarchitect en de welgekozen bouwpartners. Door van in het begin intens samen te werken, beogen we een emergente kwaliteit waardoor ieder project een meerwaarde kan vormen boven de gestelde verwachtingen. /
Over


joranmarijsse Joran Marijsse

Joran Marijsse
°1988 / Kortrijk / 2013 / Burgerlijk Ingenieur–Architect, Katholieke Universiteit Leuven / 2013 / Stage VK architects & engineers, Roeselare/ 2015 / Stage Devolderarchitecten, Kortrijk / 2015 - / Samenwerking A3 ontwerpburo / 2015 / Project-architect Devolderarchitecten, Kortrijk / 2016 - / joranmarijsse architecture / 2020 - / deskundige GECORO & adviesraad mobiliteit Kortrijk /

Bijkomende studie / specialiteiten
Inclusief ontwerp / duurzaamheid en circulair ontwerp / antropologie en beperkingen / psychologie van de waarneming /

Samenwerkingen
Adrian Marmolejo Clarhed. art / Devolderarchitecten / A3 Ontwerpburo / VK architects & engineers / Handicap International /

Publicaties en presentaties
"Dialoog tussen mens en architectuur, inclusief ontwerp", Joran Marijsse, KU Leuven, 2013, Paper./
"Healing relations in a network: an architectural analysis of the experiences of visitors in Maggie's London", Joran Marijsse, KU Leuven, 2013, Master thesis./
"Verhalend spreken, brengt het beluisterde onder ogen. Een zelfreflectief onderzoek bij het fluistertolken voor bezoekers met een visuele beperking op een filmfestival in Leuven", Joran Marijsse, Leuven, 2014, Paper./
"Addiction fight: re-education of the self through a kinesthetic environment.", Joran Marijsse, 2015, Roeselare, Presentation. /
"Maggie's Cancer Caring Centre's: a healing environment in practice.", Joran Marijsse, 2015, Roeselare, Presentation. /
Linkpartners

Duurzaam bouwen en verbouwen
Meegroeiwonen: een woning kan zich aanpassen aan zijn bewoners en hoeft niet altijd omgekeerd
Natuurinclusief bouwen
Milieuverantwoord en gezond bouwen
Visie inclusie - Naar een inclusieve maatschappij
Maggie's Centres - architectuur als helende omgevingen
Atelier Circulair - Circulair en veranderingsgericht ontwerpen binnen het architectenkantoor
Carshare Belgium - Autodelen in je buurt


Legaal

Toezichthoudende autoriteit joranmarijsse architecture:
Orde van Architecten - Vlaamse Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:
Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten


(c) 2021

/ lapk

Vernieuwbouw Kortrijk / architectuur & interieur / in uitvoering 2020 / Video - design walkthrough /

Herbouw van een rijwoning naar een klimaatadaptieve loft-woning gericht op het zuiden. / Natuur in de stad wordt geconcipieerd voor de (buurt-) bewoners en de locale fauna-flora. De verticale tuin vooraan vormt een aangename buffer voor warmte in de winter, koelte in de zomer, het dempen van straatgeluiden, privacy en een aangenaam zicht op groen. / Achter een glazen vliesgevel wordt de leefruimte verheven tot een open leeftheater. Het gecreëerde podium biedt plaats voor wisselende huis-tonelen bovenop een bergruimte. /

joranmarijsse architecture renovatie project lapk architectuur interieur Kortrijk  loft woning  interieurontwerp gezellig cosy avondbeeld

/ lira

Renovatie Aalbeke / architectuur & interieur / in uitvoering /

Totaalrenovatie van half-open rijwoning naar een BEN-woning volgens het principe levenslang wonen. / De bijgebouwen worden gesloopt en de ingang wordt verplaatst opdat de leefruimtes optimaal van licht en zicht kunnen genieten. Het omliggende landschap wordt via welgekozen zichtassen mee de woning ingetrokken en privacy wordt geboden door middel van claustra's. / Het volledige gelijkvloers is rolstoeltoegankelijk en de open verdieping kan flexibel worden ingedeeld. / Reeds bij aanvang wordt rekening gehouden met de positie van een later zwembad in functie van voorzieningen technieken en integratie in de tuin. / Door met witte wisselende baksteenverbanden aan te sluiten met de metselwerkdetails van de buren vormt de woning een aantrekkelijk sluitstuk van de rij. /

joranmarijsse architecture renovatie project lira Kortrijk levenslang wonen gelijkvloers rolstoeltoegankelijk façade detail metselwerk wienerberger

/ nora

Renovatie Aalbeke / architectuur & interieur / ontwerp 2021 /

Renovatie van een art-deco burgerwoning.

joranmarijsse architecture renovatie project nora architectuur interieur Aalbeke ontwerp

/ apra

Renovatie Aalbeke / architectuur & interieur / fase 1 uitgevoerd 2018 /

Renovatie van een achterbouw met gefaseerd masterplan voor een systematische aanpak van de rest van de rijwoning. / Na afbraak van de verouderde koterijen wordt de vrijgemaakte ruimte tussen twee hoge scheidingsmuren herdacht. / Een onafhankelijk staalskelet biedt de mogelijkheid een dubbelhoge ruimte te voorzien met een flexibel in te vullen mezzanine. / De knik van het perceel biedt de kans voor twee gedraaide volumes boven elkaar. In een grote leefruimte met keuken en bergruimtes wordt de ruimte open getrokken en krijgt de voorbouw een relatie met de tuin. / De grens tussen binnen en buiten vervaagt door de grote raampartijen, het materiaalgebruik, de visuele lijnen, de doorlopende niveaus en het begroenen van de scheidingsmuren. /

joranmarijsse architecture renovatie project apra Kortrijk visualisatie achterbouw afzelia latwerk Reynaers ramen interieur ontwerp

/ lank

Renovatie Kuurne / architectuur & interieur / haalbaarheidsstudie & ontwerp 2020 /

Met het uitzetten van de stedenbouwkundige krijtlijnen op het perceel en het herbekijken van de inplanting van de ruimtes volgens de oriëntatie van de zon en de gebruiksprogramma's doorheen de tijd, krijgt deze koppelwoning een toekomstbestendig plan. / Een open structuur met geconcentreerde bergruimtes vergroten het ruimtegevoel in de woning en kunnen op termijn anders worden ingedeeld met de mogelijkheid om een aangepaste slaap-en badkamer te maken op het gelijkvloers. /

joranmarijsse architecture renovatie project lank architectuur interieur Kuurne haalbaarheidsstudie levenslang wonen

/ same

Renovatie Menen / architectuur & interieur / aanbesteding 2020 /

Totaalrenovatie van een gesloten rijwoning naar een open nokwoning aan de hand van een gebalanceerde inbreiding. / Het ontwerp vertrekt in het bestaande kader en bepaalt nieuwe openingen en ontsluitingen in functie van een geoptimaliseerde circulatie en ruimtelijke kwaliteiten. / Vanuit de centrale keuken zijn de originele dakspanten van de zolder zichtbaar, binnen de bestaande achterbouw wordt een patio voorzien die de ruimtes in de woning zal oriënteren. Een aantrekkelijke seizoensboom voorziet doorheen het hele jaar door een speels varieërend kleuren- en geurenpallet. Het rollend keukeneiland maakt dat de nieuwe leefruimte flexibel kan worden ingedeeld. / Architectuur-, interieur- en tuinontwerp worden samen bekeken voor zachte overgangen in de beleving buiten-, tussen- en binnenkamers. /

joranmarijsse architecture renovatie project same Menen inbreiding driedubbelhoge vide mezzanine patio lichtinval kapel