joranmarijsse  architecture  / 
Contact

joranmarijsse     architecture   / 
president rooseveltplein 17 / 31
B - 8500 Kortrijk           Belgium

architect  [at]  joranmarijsse.be
+32 498 729 166        fb   insta


Missie

Toekomstgericht bouwen vraagt doordachte, aanpasbare ontwerp-en materiaalkeuzes.
Het is een lopend en vraaggestuurd proces tussen gebruikers en bouwers van (non-) ruimten
met als doel harmonieuze samenlevingsvormen voor mens en natuur, klimaat en cultuur, ...
te creëren. Ze kunnen extra dimensies bieden door het ensemble van structuur en wisselende
invullingen op schaal van de gebruiker, de stad en het landschap doorheen de tijd. "


What we do

v    Mens en- natuurvriendelijke architectuur   


v    Gedetailleerde bevraging en advies   
Gedetailleerd advies

/ bij zoektocht naar een project -gebouw, -grond: ligging; haalbaarheidstudie; renovatiepotentieel; energie-audit; verkoop-huurmodellen; groei-, aanpassings- en toekomstmogelijkheden...

/ bij diverse thema's duurzaam bouwen: management, mobiliteit, water, landgebruik, materiaal en afval, energie, gezondheid en comfort, sociale waarde en innovatie...


v    Hands-on scenarioplanning   


v    Top notch ontwerp en begeleiding   What we do not

x    Cavalier seul spelen

x    Ontwerpen zonder ruimte voor flexibiliteit

x    Kwantiteit boven kwaliteit verkiezen

x    Een sales afdeling hebben

x    Onmogelijke deadlines beloven


Bureau

joranmarijsse architecture is een kleinschalig architectenbureau voor toekomstgerichte architectuur & interieur. Ontstaan vanuit de interesse hoe mens- en natuurvriendelijke omgevingen een positieve invloed kunnen hebben op ons dagelijkse welbevinden, toegespitst op duurzaam en flexibel (ver-) bouwen. We hebben aandacht voor beleving, detaillering, materialisatie en ruimtegebruik vanuit het perspectief van de eindgebruikers. /Nieuwbouw, renovatie, interieur, masterplanning, ontwerpend onderzoek, grafisch ontwerp... elke opdracht, groot of klein, wordt met de grootste zorg onthaald binnen een duurzaam concept. Een blik op de toekomst is hierbij noodzakelijk. /Voor een goed inlevingsvermogen doen we eerst een diepgaand onderzoek naar het wensenprogramma, het ruimtegebruik, de leefpatronen en ervaringen, de naburige omgeving, de socio-culturele context, het budget, de techniciteit, de look & feel,... /Aan de hand van scenario's kunnen we een gedeelde visie ontwikkelen, het bestaande verbeteren of nieuwe strategieën ontwerpen. Telkens proberen we creatief om te gaan met beschikbare budgetten en mogelijkheden om zo het maximale uit elk project te halen. We wegen verschillende materialen af, bedenken mogelijke faseringen en bespreken al in een vroeg stadium de verschillende uitvoeringsmogelijkheden. /Tijdens het ontwerpproces wordt planmatig en met behulp van enkele krachtige visualisaties een masterplan ontwikkeld. Dit masterplan maakt het mogelijk om steeds het project van kortbij op te volgen en bij te sturen. Hierdoor bieden we meer dan een antwoord op een feitelijk (en tijdelijk?) programma en vermijden we ook half werk, lock-in situaties en dubbele kosten achteraf. /Hoe goed een ruimte is afgestemd op de behoeftes van mensen, beïnvloedt daarmee de kwaliteit van het verblijf en functioneren in een ruimte. Daarom gebeurt het ontwerp van binnenuit. Aan de hand van de ervaringen van de eindgebruikers, geven we de ruimtes hun functionaliteit en architecturale kwaliteit. Volgens het inclusie-principe willen we een verrassende beleving mogelijk maken voor iedereen. /


De vorm ambiëert telkens een eenvoud en flexibiliteit ten behoeve van een duurzaam materiaal- en ruimtegebruik. Dit wordt afgetoetst met de verschillende gebruiksscenario's doorheen de beoogde levensduur van het gebouw en haar omgeving. Het circulair proces van ‘onderzoek - scenario – masterplan – ontwerp’ is hierbij en creatief en beschouwend. /Onze opdrachtgevers en hun omgeving hebben een uniek karakter en krijgen een gepersonaliseerd perspectief. Alle facetten worden gesublimeerd met nieuwe insteken van de projectarchitect en de welgekozen bouwpartners. Door van in het begin intens samen te werken, beogen we een emergente kwaliteit waardoor ieder project een meerwaarde kan vormen binnen (en buiten?) de gestelde verwachtingen. /


About

Joran Marijsse °1988 / Kortrijk / 2013 / Civil Engineer and Architect, Katholic University of Leuven / 2013 / Internship at VK architects & engineers, Roeselare/ 2015 / Internship Devolderarchitecten, Kortrijk / 2015 - / Collaboration A3 ontwerpburo / 2015 /Project-architect at Devolderarchitecten, Kortrijk / 2016 - / elaboration joranmarijsse architecture /

Additional study / specialty

Inclusive design, sustainability and circular design, anthropology and disability, psychology of perception /

Collaborations
Adrian Marmolejo Clarhed. art / Devolderarchitecten / A3 Ontwerpburo / VK architects & engineers / Handicap International /

Publications and presentations

"Dialoog tussen mens en architectuur, inclusief ontwerp", Joran Marijsse, KU Leuven, 2013, Paper./
"Healing relations in a network: an architectural analysis of the experiences of visitors in Maggie's London", Joran Marijsse, KU Leuven, 2013, Master thesis./
"Verhalend spreken, brengt het beluisterde onder ogen. Een zelfreflectief onderzoek bij het fluistertolken voor bezoekers met een visuele beperking op een filmfestival in Leuven", Joran Marijsse, Leuven, 2014, Paper./
"Addiction fight: re-education of the self through a kinesthetic environment.", Joran Marijsse, 2015, Roeselare, Presentation. /
"Maggie's Cancer Caring Centre's: a healing environment in practice.", Joran Marijsse, 2015, Roeselare, Presentation. /


Linkpartners

Duurzaam bouwen en verbouwen
Meegroeiwonen: een woning kan zich aanpassen aan zijn bewoners en hoeft niet altijd omgekeerd
Natuurinclusief bouwen
Milieuverantwoord en gezond bouwen
Visie inclusie - Naar een inclusieve maatschappij
Maggie's Centres - architectuur als helende omgevingen
Atelier Circulair - Circulair en veranderingsgericht ontwerpen binnen het architectenkantoor
Carshare Belgium - Autodelen in je buurt


Legal

Toezichthoudende autoriteit joranmarijsse architecture:
Orde van Architecten - Vlaamse Raad West-Vlaanderen
Gedragscode:
Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten/   durz

Renovation Zwevegem / architecture & interior / feasibility study & design 2019 /

joranmarijsse architecture renovatie project durz architectuur interieur Zwevegem haalbaarheidsstudie keuken

/   lapk

Renovation Kortrijk / architecture & interior / feasibility study & design 2019 /

Herbouw van een rijwoning naar een klimaatadaptieve loft-woning gericht op het zuiden. De verticale tuin vooraan vormt een aangename buffer voor warmte in de winter, koelte in de zomer, het dempen van straatgeluiden, privacy en een aangenaam zicht op groen. / Achter een grote glazen vliesgevel wordt de leefruimte verheven tot een open leeftheater. Het gecreëerde podium biedt plaats voor wisselende huis-tonelen bovenop een slimme bergruimte. / De draagstructuur met een kleine ruimtelijke impact en de centrale technieken bieden de toekomstige huurders van de woning op het smalle perceel een grote flexibiliteit. /

joranmarijsse architecture renovatie project lapk architectuur interieur Kortrijk klimaatadaptief loft woning haalbaarheidsstudie totaalrenovatie

/   lira

Renovation Aalbeke / architecture & interior / in construction 2019 /

Totaalrenovatie van half-open rijwoning naar een BEN-woning volgens het principe levenslang wonen. / De bijgebouwen worden gesloopt en de ingang wordt verplaatst opdat de leefruimtes optimaal van licht en zicht kunnen genieten. Het omliggende landschap wordt via welgekozen zichtassen mee de woning ingetrokken en privacy wordt geboden door middel van claustra's. / Reeds bij aanvang wordt rekening gehouden met de positie van een later zwembad in functie van voorzieningen technieken en integratie in de tuin. / Door met witte wisselende baksteenverbanden aan te sluiten met de metselwerkdetails van de buren vormt de woning een aantrekkelijk sluitstuk van de rij. /

joranmarijsse architecture renovatie project lira Kortrijk visualisatie inkom BEN-woning blokverband baksteen Wienerberger Albius

apra

Renovation Aalbeke / architecture & interior / phase 1 completed 2018 /

Renovatie van een achterbouw met gefaseerd masterplan voor een systematische aanpak van de rest van de rijwoning. / Na afbraak van de verouderde koterijen wordt de vrijgemaakte ruimte tussen twee hoge scheidingsmuren herdacht. / Een onafhankelijk staalskelet biedt de mogelijkheid een dubbelhoge ruimte te voorzien met een flexibel in te vullen mezzanine. / De knik van het perceel biedt de kans voor twee gedraaide volumes boven elkaar. In een grote leefruimte met keuken en bergruimtes wordt de ruimte open getrokken en krijgt de voorbouw een relatie met de tuin. / De grens tussen binnen en buiten vervaagt door de grote raampartijen, het materiaalgebruik, de visuele lijnen, de doorlopende niveaus en het begroenen van de scheidingsmuren. /

joranmarijsse architecture renovatie project apra Kortrijk visualisatie achterbouw afzelia latwerk Reynaers ramen